טופס יצירת קשר

שם

אימייל *

הודעה *

יום שלישי, 16 באוגוסט 2011

נספח ב' - עיקרי הסטנדרטים ללימודי תואר שני בטיפול באומנויות אשר נקבעו ע"י ועדת המל"גנספח ב'

עיקרי הסטנדרטים ללימודי תואר שני בטיפול באומנויות אשר נקבעו ע"י ועדת המל"ג
·        תואר שני אקדמי יהווה תנאי מינימאלי לקבלת רישיון לעסוק בתחום הטיפול באמצעות אומנויות.

·        שם המקצוע: טיפול באומנויות + תחום התמחות ספציפי, לא יאושר שם כולל לתואר "טיפול באמצעות אומנויות" ללא ציון תחום פרטני.

·        תנאי קבלה לתואר שני בטיפול באומנויות:
תואר ראשון מתחום כלשהו בכפוף לביצוע השלמות בתחום האומנויות ובתחום הטיפול. ההשלמות יבוצעו במסגרת מוסדות המקיימים לימודים לתואר שני בתחום.

ההשלמות:
§        מבוא לפסיכולוגיה – 2 נ"ז
§        פסיכולוגיה התפתחותית – 4 נ"ז
§        פסיכופתולוגיה – 4 נ"ז
§        תיאוריות אישיות – 2 נ"ז
§        שיטות מחקר – 2 נ"ז
§        פסיכופיזיולוגיה – 2 נ"ז
§        סטטיסטיקה – 2 נ"ז
סה"כ 18 נ"ז (כ-320 שעות)

·        ההשלמה עבור בעל תואר ראשון שאינו בא מתחום האומנויות:
300 שעות לימודים פורמאליים בתחום האמנות הרלוונטי (ממוסד אקדמי מוכר או ממוסד מקצועי או אומנותי המעניק תעודה) וכן 200 שעות ניסיון שדה או הגשת תיק עבודות בתחום הרלוונטי.

·        סיום לימודים למטפל ביצירה והבעה לתעודה או לתואר שני, בתכנית מוכרת להכשרת מטפלים ביצירה והבעה במוסד מוכר ע"י המל"ג בישראל.

·        הכשרה מעשית –

1.     600 שעות במהלך לימודי התואר
2.     960 שעות לאחר הלימודים (סטאז') – כולל הדרכה.

א.       תעודת זהות או תעודת תושב.

בכבוד רב,

                             ד"ר רוני גמזו.
העתק: ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות
          מא/219156

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה