טופס יצירת קשר

שם

אימייל *

הודעה *

יום שלישי, 24 בינואר 2012

תנאי קבלה לי.ה.ת - מתוך אתר י.ה.ת


תנאי הקבלה ל-י.ה.ת

      הקריטריונים הרשומים מטה הינם תנאי קבלה ל-י.ה.ת בלבד!
     בשום פנים ואופן הם אינם מהווים היערכות לקראת החקיקה שנדונה כעת במוסדות הכנסת. אין כל ערובה או התחייבות שהעמידה בתנאי קבלה אלה יקנו זכאות להסמכה שתיקבע.
     כמו כן, אם וכאשר יוסדר הטיפול ביצירה והבעה בחוק, החברות ב-י.ה.ת תהיה כפופה להוראותיו. לא תתאפשר חברות של אדם שאינו רשאי לשאת בדין את תואר המקצוע "מטפל ביצירה והבעה".
     הודעות לציבור בעניין חקיקת ההכשרה ועיסוק בטיפול ביצירה והבעה יתפרסמו בקישור "הסמכה ממשלתית".

×         בעל תואר ראשון מאת מוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, לפני תחילת הלימודים בטיפול ביצירה והבעה, באחד המקצועות הבאים:
      פסיכולוגיה, חינוך מיוחד, יעוץ חינוכי, עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק קרימינולוגיה קלינית , מדעי ההתנהגות.
או –
×         בעל תואר ראשון אחר מאת מוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, ולפני תחילת הלימודים בטיפול ביצירה והבעה, השלים את ארבעת מקצועות היסוד בפסיכולוגיה הבאים:
§         מבוא לפסיכולוגיה – לפחות קורס סימסטריאלי.
§         פסיכופתולוגיה – לפחות קורס סימסטריאלי.
§         פסיכולוגיה התפתחותית – קורס שנתי.
§         תיאוריות באישיות – קורס שנתי.
*        קורסים אלה יש להשלים לפני תחילת הלימודים בטיפול ביצירה והבעה.

×          בעל ניסיון בתחום האמנות הרלוונטי לחטיבה הטיפולית, אליה המועמד מבקש להתקבל, של 600 שעות לפחות. עד 400 שעות יכולות להיחשב מתקופת התיכון ולפחות 200 שעות לאחר תיכון.

×         מתוך 600 שעות הניסיון בתחום האמנות הרלוונטי לחטיבה הטיפולית, לפחות 300 מהן תושלמנה לפני תחילת הלימודים בטיפול ביצירה והבעה. יתר השעות (300 במספר) ניתן להשלים במהלך הלימודיםאך לא כחלק ממנו.
×         בעל תואר-שני או תעודת סיום לימודי-תעודה באחד מתחומי הטיפול ביצירה והבעה, מאת מוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, כאשר היקף הלימודים הינו 1,100 שעות הוראה לפחות (לא כולל הכשרה מעשית).
או –
×          בעל תואר-שני באחד מתחומי הטיפול ביצירה והבעה, מאת מוסד מחוץ לישראל, אשר ועדת הרישום ומעבר הכיר בלימודיו כשווי ערך לתוכנית הכשרה במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.
או –
×          בעל תואר-שני או תעודת סיום לימודי-תעודה באחד מתחומי הטיפול ביצירה והבעה, מאת מוסד מחוץ לישראל, המוכר על ידי הרשויות המוסמכות במדינה בה למד.

×          בעל אישורים רשמיים על הכשרה מעשית של לפחות 750 שעות, במסגרת תוכנית ההכשרה לטיפול ביצירה והבעה, בתחום הרלוונטי לחטיבה אליה המועמד מבקש להתקבל. ההכשרה המעשית תתבצע במוסד רפואי, חינוכי או שיקומי, בפיקוח הדרכה קלינית.


הוראת מעבר
×          בעל תואר ראשון אחר מאת מוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, רשאי להשלים את ארבעת מקצועות היסוד בפסיכולוגיה על פי המפתח שפורסם בעלון המידע המקצועי משנת 2003.


יום חמישי, 5 בינואר 2012

Trauma and acute stress disorder: A comparison between cognitive behavioral intervention and art therapy • ArticleTrauma and acute stress disorder: A comparison between cognitive behavioral intervention and art therapy
 • Article
The Arts in Psychotherapy, Volume 37, Issue 1, 1 February 2010, Pages 40520
Sarid, O.; Huss, E.לכניסה למאמר המקורי - לחצו כאן


Abstract

The aim of this paper is to initiate a comparative and theoretical study between the mechanisms of cognitive behavioral intervention (CBI) versus art therapy, in relation to the acute stress disorder (ASD) stage of trauma. The literature on CBI, art therapy, and ASD will be briefly reviewed. Similarities between these two theoretically disparate interventions will be outlined, pointing to the relevance of CBI and art therapy to alter maladaptive and traumatic sensory processing, affect excitatory reactions, modulate and challenge explicit traumatic memories and stimulate a subsequent cognitive process. Implications for mental health professionals intervening in the relatively flexible ASD period are discussed.

מטרת מאמר זה היא ליזום מחקר השוואתי ותיאורטי בין מנגנוני התערבות התנהגותית קוגניטיבית (כת"ב) לעומת טיפול באומנות, ביחס להפרעת הלחץ בשלב אקוטי (ASD) של הטראומה. הספרות על CBI, תרפיה באמנות ו - ASD תיבחן בקצרה.
הממדים המשותפים בין שתי הגישות השונות הללו מצביעים על הרלונטיות של CBI ותרפיה באומנות על ממדים נפרדים של חוסר הסתגלות וטראומה - בממדים של עיבוד חושי, האפקט, תגובות התרגשות, ויסוט והתמודדות עם זכרונות טראומטיים ספציפיים והגברה של תהליכים קוגנטיביים בהמשך.
יישומים לגבי התערבויות בתחום הבריאות הנפשית ובשלב היחסית גמיש של ה ASD ידונו.