טופס יצירת קשר

שם

אימייל *

הודעה *

יום חמישי, 11 באוגוסט 2011

תנאי קבלה לי.ה.ת - מתוך אתר י.ה.ת


תנאי הקבלה ל-י.ה.ת

הקריטריונים הרשומים מטה הינם תנאי קבלה ל-י.ה.ת בלבד!
בשום פנים ואופן הם אינם מהווים היערכות לקראת החקיקה שנדונה כעת במוסדות הכנסת. אין כל ערובה או התחייבות שהעמידה בתנאי קבלה אלה יקנו זכאות להסמכה שתיקבע.
כמו כן, אם וכאשר יוסדר הטיפול ביצירה והבעה בחוק, החברות ב-י.ה.ת תהיה כפופה להוראותיו. לא תתאפשר חברות של אדם שאינו רשאי לשאת בדין את תואר המקצוע "מטפל ביצירה והבעה".
הודעות לציבור בעניין חקיקת ההכשרה ועיסוק בטיפול ביצירה והבעה יתפרסמו בקישור "הסמכה ממשלתית".

× בעל תואר ראשון מאת מוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, לפני תחילת הלימודים בטיפול ביצירה והבעה, באחד המקצועות הבאים:
פסיכולוגיה, חינוך מיוחד, יעוץ חינוכי, עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק קרימינולוגיה קלינית , מדעי ההתנהגות.
או –
× בעל תואר ראשון אחר מאת מוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, ולפני תחילת הלימודים בטיפול ביצירה והבעה, השלים את ארבעת מקצועות היסוד בפסיכולוגיה הבאים:
§ מבוא לפסיכולוגיה – לפחות קורס סימסטריאלי.
§ פסיכופתולוגיה – לפחות קורס סימסטריאלי.
§ פסיכולוגיה התפתחותית – קורס שנתי.
§ תיאוריות באישיות – קורס שנתי.
* קורסים אלה יש להשלים לפני תחילת הלימודים בטיפול ביצירה והבעה.

× בעל ניסיון בתחום האמנות הרלוונטי לחטיבה הטיפולית, אליה המועמד מבקש להתקבל, של 600 שעות לפחות. עד 400 שעות יכולות להיחשב מתקופת התיכון ולפחות 200 שעות לאחר תיכון.

× מתוך 600 שעות הניסיון בתחום האמנות הרלוונטי לחטיבה הטיפולית, לפחות 300 מהן תושלמנה לפני תחילת הלימודים בטיפול ביצירה והבעה. יתר השעות (300 במספר) ניתן להשלים במהלך הלימודים, אך לא כחלק ממנו.
× בעל תואר-שני או תעודת סיום לימודי-תעודה באחד מתחומי הטיפול ביצירה והבעה, מאת מוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, כאשר היקף הלימודים הינו 1,100 שעות הוראה לפחות (לא כולל הכשרה מעשית).
או –
× בעל תואר-שני באחד מתחומי הטיפול ביצירה והבעה, מאת מוסד מחוץ לישראל, אשר ועדת הרישום ומעבר הכיר בלימודיו כשווי ערך לתוכנית הכשרה במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.
או –
× בעל תואר-שני או תעודת סיום לימודי-תעודה באחד מתחומי הטיפול ביצירה והבעה, מאת מוסד מחוץ לישראל, המוכר על ידי הרשויות המוסמכות במדינה בה למד.

× בעל אישורים רשמיים על הכשרה מעשית של לפחות 750 שעות, במסגרת תוכנית ההכשרה לטיפול ביצירה והבעה, בתחום הרלוונטי לחטיבה אליה המועמד מבקש להתקבל. ההכשרה המעשית תתבצע במוסד רפואי, חינוכי או שיקומי, בפיקוח הדרכה קלינית.


הוראת מעבר
× בעל תואר ראשון אחר מאת מוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, רשאי להשלים את ארבעת מקצועות היסוד בפסיכולוגיה על פי המפתח שפורסם בעלון המידע המקצועי משנת 2003.

תגובה 1:

  1. אלון, מה לגבי מי שלמד בלסלי בבוסטון, במסלול אינטרמודל - שילוב אומנויות, האם הוא יכול להתקבל ליהת, בהנתן כל התנאים לעיל?
    בעבר היתה לי בעיה מול מוטי מקמורי שטען שיהת לא מקבלים אליהם מטפלים שלמדו במסלול שילוב תחומים.
    לילך.

    השבמחק