טופס יצירת קשר

שם

אימייל *

הודעה *

יום שלישי, 16 באוגוסט 2011

הנחיות לקליטת מטפלים מתחום הטיפול בהבעה ויצירה במערכת החינוך - דף, פנימי


יום שני 15 אוגוסט 2011
‏טו באב תשע"א
לכבוד
מפקחי החינוך המיוחד

שלום רב,

הנדון: הנחיות לקליטת מטפלים מתחום הטיפול בהבעה ויצירה
במערכת החינוך       

א. מבוא:

בימים אלו נדונה בועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת הצעה להסדרת מקצוע הטיפול באומנות במסגרת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח – 2008.

בינתיים ועד להסדרת העיסוק בחקיקה ראשית של הכנסת, משרד החינוך מתכבד לפרסם הנחיות  ביניים לקבלת עובדים מתחום הטיפול באמנות למערכת החינוך, למסגרות חינוכיות שונות, עבור ילדים עם צרכים מיוחדים הזקוקים לטיפול זה.

משרד החינוך פועל מכוח סמכותו לפי הוראת סעיף 18 לחוק החינוך המיוחד, התשמ"ח- 1988, המסמיכה את המשרד לקבוע אמות מידה לקבלה לעבודה של מטפלים שאינם מורים, וזאת- בהסכמת משרד הבריאות.

להלן רשימת מסמכים ואישורים, לרבות אלה הנוגעים להשכלה ולהכשרה המקצועית, שעל המטפלים באמנות (טיפול בהבעה ויצירה) המבקשים להיות מועסקים במקצועם במוסדות מערכת החינוך, להציג בפני גף כ"א בהוראה במחוז הרלבנטי אליו מבקשים להשתבץ לעבודה.ב. דרישות כשירות למטפל ביצירה והבעה המבקש לעבוד במערכת החינוך - בוגר הארץ:

מי שעמד בכל התנאים הבאים, במצטבר:

א.   תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג באחד מהמקצועות הבאים:
      פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת
      או
      תואר ראשון כלשהו לפחות, ממוסד אקדמי מוכר, ובלבד שסיים במוסד מוכר קורסים לפסיכולוגיה כדלקמן :
      מבוא לפסיכולוגיה (קורס שנתי), פסיכולוגיה התפתחותית (קורס שנתי), תיאוריות   באישיות (קורס סמסטריאלי), פסיכופתולוגי (קורס סמסטריאלי).

ב.   סיום לימודים למטפל ביצירה והבעה לתעודה או לתואר שני, בתוכנית מוכרת להכשרת מטפלים ביצירה והבעה במוסד מוכר ע"י המל"ג בישראל.

ג.    600 שעות התנסות בתחום האומנותי הנלמד (מוסיקה, תנועה, דרמה, תיאטרון, וכדו') –
      300 שעות לפחות יש לסיים לפני וכתנאי לקבלה לתוכנית הלימודים ביצירה והבעה
ו-300 שעות ניתן לסיים במהלך הלימודים (אך לא כחלק מתוכנית הלימודים).

ד.   הכשרה מעשית בת 900 שעות*.

ו.    תעודת זהות או תעודת תושב.

ז.    נסיון -  תינתן העדפה לבעלי ניסיון מקצועי בעבודה עם ילדים ונוער בתחומי האמנויות ו/או החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

ח.   ראיון - המועמד יעבור ראיון אישי אצל מנהל המוסד החינוכי ו/או המתי"א ויקבל את אישור המפקח על החינוך המיוחד במחוז, טרם פנייתו לאגף כוח אדם בהוראה. בראיון ישתתף מדריך בתחום הטיפול באומנויות (יצירה והבעה), או מטפל ביצירה והבעה בעל תעודת הכרה ממשרד החינוך בעל ותק של 7 שנים לפחות בתחום הטיפולי.


ג. דרישות כשירות למטפל ביצירה והבעה המבקש לעבוד במערכת החינוך - בוגר חו"ל:

מי שעמד בכל התנאים הבאים, במצטבר:

א.   תואר ראשון ממוסד אקדמי בחו"ל שניתן לו אישור שקילות ע"י האגף להערכת תארים ודיפלומות במשרד החינוך, באחד מהמקצועות הבאים: פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת. 
      או-
      תואר ראשון כלשהו לפחות, ממוסד אקדמי בחו"ל, שניתן לו אישור שקילות ע"י האגף להערכת תארים ודיפלומות במשרד החינוך, ובלבד שסיים את הקורסים הבאים: מבוא לפסיכולוגיה (קורס שנתי), פסיכולוגיה התפתחותית (קורס שנתי), תיאוריות באישיות (קורס סמסטריאלי), פסיכופתולוגיה (קורס סמסטריאלי(.

ב.   תואר שני לטיפול ביצירה והבעה ממוסד אקדמי מחו"ל שניתן לו אישור שקילות ע"י האגף להערכת תארים ודיפלומות במשרד החינוך.

ג.    600 שעות התנסות בתחום האומנותי הנלמד (מוסיקה, תנועה, דרמה, תיאטרון וכדו') –
      300 שעות לפחות יש לסיים לפני וכתנאי לקבלה לתכנית הלימודים ביצירה והבעה ו
      300 שעות ניתן לסיים במהלך  הלימודים (אך לא כחלק מתכנית  הלימודים).

ד.   הכשרה מעשית בת 900 שעות*, או עיסוק במוסד ציבורי ברישיון במשך שנה לפחות.

ה.   רישיון בתוקף לעסוק במקצוע בחו"ל או אישור מהגורמים המוסמכים במדינה על העדר רישוי של המקצוע באותה מדינה (ממשרד הבריאות המקומי או מגוף מוכר אחר באותה מדינה).

ו.    תעודת יושר מקצועית מהגורמים המוסמכים לכך במדינה ממנה עלה המבקש ארצה. התעודה מאשרת כי אין ולא היו נגד המטפל ביצירה והבעה תלונות משמעת, רשלנות או אתיקה מקצועית.

ז.    תעודת זהות או תעודת תושב.

ח.   נסיון- תינתן העדפה לבעלי ניסיון מקצועי בעבודה עם ילדים ונוער בתחומי האמנויות ו/או החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

ט.   ראיון - המועמד יעבור ראיון אישי אצל מנהל המוסד החינוכי ו/או המתי"א ויקבל את אישור המפקח על החינוך המיוחד במחוז, טרם פנייתו לאגף כוח אדם בהוראה. בראיון ישתתף מדריך בתחום הטיפול באומנויות (יצירה והבעה) או מטפל ביצירה והבעה בעל תעודת הכרה ממשרד החינוך בעל ותק של לפחות 7 שנים בתחום הטיפולי.

יש להדגיש כי החוזר קובע תנאים לצורך העסקת עובדים בתחום הטיפול באומנויות במוסדות משרד החינוך בלבד ואין לראות בחוזר זה כקביעת תנאים להכרה במקצוע כיום או בהתחייבות כלשהי להכרה בעתיד בעובד העומד בתנאי החוזר.

                                                    ב ב ר כ ה,


     רעיה לוי-גודמן
      מנהלת האגף לחינוך מיוחד

העתק:
מיכל כהן – סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
דורית מורג – יועצת משפטית
ציון שבת – מנהל כ"א בהוראה
* מי שמבקש להיות מועסק במשרד החינוך וטרם השלים הכשרה זו, יוכל לבצעה, בין היתר, במסגרות החינוכיות הנמצאות בפיקוח משרד החינוך כמתמחה זאת בהתאם לצרכי המשרד ועמידתו בתנאי  הקבלה להתמחות במשרד החינוך ובכפוף לעמידתו בתנאי ההתמחות.
* מי שמבקש להיות מועסק במשרד החינוך וטרם השלים הכשרה זו, יוכל לבצעה, בין היתר, במסגרות החינוכיות הנמצאות בפיקוח משרד החינוך כמתמחה זאת בהתאם לצרכי המשרד ועמידתו בתנאי  הקבלה להתמחות במשרד החינוך ובכפוף לעמידתו בתנאי ההתמחות.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה