טופס יצירת קשר

שם

אימייל *

הודעה *

יום ראשון, 11 בנובמבר 2012

שימוש ציני בכתבה מוטעית - מכללה מכובדת...


ברצוננו להביא ידיעתכם מידע חשוב אודות מקצוע הטיפול באמנויות: מתוך עיתון הארץ 7.11.12 "מטפלים באמנויות יחויבו להחזיק בתואר שני המל"ג אישרה את המלצות הוועדה שמינתה, וקבעה כי גם מטפלים בפועל כיום, שלהם רק תואר ראשון, יצטרכו להשיג תואר מתקדם יותר" לקריאת הכתבה המלאה לחץ כאן ברצוננו לעדכנכם, כי לשמחתנו הרבה חלה התקדמות בתהליך הסדרת המקצוע, ולהביא לידיעתכם כי אנו עומדים להגיש בקרוב לאישור המל"ג את תכנית ההשלמות לתואר שני למטפלים בוגרי לימודי תעודה נשמח לעדכן אתכם בפרטים נוספים בדוא"ל, אתם מוזמנים גם לפנות אלינו טלפונית בנושא: 09-8656501 שלוחה 1

יום שבת, 10 בנובמבר 2012

הבהרה של יו"ר י.ה.ת מוטי מקמורי בעקבות הכתבה בהארץ


כל החברים שלום. ביום ה' האחרון התפרסמה בעיתון הארץ כתבה בכותרת "מטפלים באומנויות יחויבו להחזיק בתואר שני." אבקש להבהיר שהמידע שפורסם בכתבה זו חלקי, לא מדויק ומציג תמונת מצב שגויה! בפסיקות בנושא תעודת ההכרה במעמד קבע בג"ץ באופן מפורש שהסמכות להסדיר את ההכשרה ועיסוק בטיפול באומנויות נתונה אך ורק לכנסת, באמצעות חקיקה ראשית. עם זאת, בהיעדר חקיקה רשאים המעסיקים הציבוריים והפרטיים לקבוע לעצמם תנאי סף לקבלה לעבודה של מטפלים באומנויות במוסדותיהם. דוגמה לכך, חוזר מנכ"ל משרד הבריאות ומחוון משרד החינוך. כל עוד חקיקה לא עברה קריאה שנייה-שלישית במליאת הכנסת, היא אינה התקבלה ואין כל תוקף מחייב להחלטות הוועדה בה היא נדונה. בשל החלטת ראש הממשלה בפגרת הקיץ לפזר את הכנסת עם פתיחת מושב החוף, לא הספיקה החקיקה להסדרת המקצוע שלנו להגיע לקריאה השנייה-שלישית. לכן, אין כל תוקף חוקתי להחלטה שהתקבלה בדיוני ועדת המשנה לוועדת הרווחה והבריאות בכנסת, שההסמכה לעסוק בטיפול באומנויות תחייב השלמת תואר שני. יתרה מכך, החלטה זו הייתה שנויה במחלוקת ואף לא הוכרעה באופן חד-משמעי בדיון האחרון שהתקיים לפני פיזור הכנסת. מתווה המסלול הייעודי (המקוצר) גובש בעקבות קריאת ועדת המשנה לוועדת הרווחה והבריאות בכנסת, כחלק מהוראת המעבר שתחייב השלמת תואר שני. למרות שהחקיקה לא הספיקה להגיע לקו הסיום ולמעשה נפלה, נאותה המל"ג להמשיך ולאשר את מסלול התואר השני המקוצר לבוגרי תוכניות ההכשרה ללימודי תעודה במוסדות להשכלה גבוהה. שונה ממה שמתואר בכתבה בעיתון הארץ, בהיעדר חקיקה ראשית להסדרת הטיפול באומנויות, אין כל זיקה בין מסלול התואר השני המיוחד לבוגרי תוכניות ההכשרה ללימודי תעודה, לבין הרשאה לעסוק במקצוע. ההחלטה להירשם למסלול התואר השני הייעודי וולונטארית, על פי שיקול דעתו של המטפל. כל עוד אין חוק, הוא מהווה הטבה ולא תקנה מגבילה. בברכה, מוטי מקמורי יו"ר י.ה.ת.

מטפלים באמנויות יחויבו להחזיק בתואר שני - חינוך וחברה - הארץ


מטפלים באמנויות יחויבו להחזיק בתואר שני

המל"ג אישרה את המלצות הוועדה שמינתה, וקבעה כי גם מטפלים בפועל כיום, שלהם רק תואר ראשון, יצטרכו להשיג תואר מתקדם יותר

המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) אישרה באחרונה אתהמלצות הוועדה המקצועית שמינתה, להסדרתו הסופית של תחום הטיפול באמנות לבעלי תואר שני בלבד, כך נודע ל"הארץ". הוועדה הוקמה במל"ג, בראשות הפרופ' תמי רונן - דיקנית בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, בעקבות כוונת משרד הבריאות לדרוש השלמת תואר שני בתחומי הטיפול באמנות גם ממטפלים בפועל, בוגרי לימודי תעודה, כתנאי למתן הרישיון.
המל"ג, שאימצה את מסקנות הוועדה, קבעה בהתאם לכוונת המשרד מתווה להסדרה רטרואקטיבית של התחום, תוך דרישה ממטפלים בפועל להשלים תואר שני. מי שיידרשו להשלים את לימודי התואר השני הם בעלי תואר ראשון ותעודה בטיפול באמנויות ממוסד מוכר על ידי המל"ג החל משנת 2004 ושאינם בעלי תואר שני, וכך גם לגבי סטודנטים הלומדים כיום בתוכנית התעודה במוסדות מוכרים.
ההשלמה לתואר שני תידרש גם מבעלי תעודה בטיפול באמנויות מלפני שנת 2004, אשר אין ברשותם רישיון משרד הבריאות על מנת לקבל רישיון לעסוק בתחום. היחידים שלא יידרשו בהשלמת לימודי תואר שני הם בעלי תעודה מלפני 2004, שיש ברשותם כבר היום רישיון של משרד הבריאות לעבודה בתחום.
טיפול באמנויות בילדים
טיפול באמנויות בילדים. צילום: לימור אדרי
בעקבות המהלך החליטה המל"ג לאפשר למוסדות להשכלה גבוהה שמתקיימים בהם כבר היום לימודי תואר שני בתחום לקיים תוכניות ייעודיות עבור המטפלים, באישור מפורש לפתיחת תוכנית.התוכנית הייעודית תכלול לפחות 50% מהיקף תוכנית הלימודים המאושרת ללימודי תואר שני מלא לטיפול באמנות. 80% מהלימודים יהיו אקדמיים והשאר ישומיים. בנוסף להשלמה זו, יידרשו הסטודנטים המטפלים, כתנאי מקדים לתואר המקוצר, לעבור קורסי השלמה בפסיכולוגיה, פסיכופתולוגיה, סטטיסטיקה, פסיכופיזיולוגיה, ועוד כ-320 שעות לימוד.
הנוהל הנוכחי הוא האחרון בסדרת מהלכים שבוצעו בשנים האחרונות להסדרת העיסוק בטיפול באמנות בישראל. כבר בחודש יוני 2010 הגישה ועדה מטעם המל"ג ומשרד הבריאות המלצות להסדרת הטיפול באמנויות בישראל שיאפשרו הכרה בלימודים לטיפול באמנויות שונות, לרבות טיפול במוסיקה, אמנות חזותית ופסיכודרמה, כלימודי תואר שני.
לפי החלטות הוועדה, טיפול באמנויות מוכר רק למסיימי תואר שני, וזאת בניגוד למצב בעבר שאפשר טיפול באמנויות גם למסיימי מסגרות תעודה בלבד. התואר נפתח לבוגרי תואר ראשון מכל התחומים, בכפוף להשלמות לימודים בתחום הטיפולי.
במסגרת התואר הסטנדרטי שנמשך כשנתיים, בדומה למסלולים אחרים לתואר שני, יעברו הסטודנטים 600 שעות הכשרה מעשית, ובתום התואר יידרשו לעבור 960 שעות הכשרה נוספות במסגרת סטאז' ובחינת רישוי של משרד הבריאות, ובהמשך יצוידו בתעודת מקצוע שינפיק המשרד.
הנהלים הללו מאפשרים למשרד הבריאות לשוב ולפקח על תחום הטיפול באמנות, וכן לחלק תעודות למקצוע זה, שאינן ניתנות מאז החלטת בג"ץ, שהפסיקה באפריל 2004 את הנפקת תעודות הכרה במעמד למקצועות עזר רפואיים שלא היו אז מוסדרים בחוק. במסגרת חוק שאושר בכנסת במארס 2010 הוסדר העיסוק במקצועות הריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, תזונאות (דיאטנים) וקלינאות תקשורת. בהמשך צורפו לחוק מקצועות בריאות נוספים, לרבות כירופרקטיקה, קרימינולוגיה קלינית, פודיאטריה (רפואת כף רגל) ופודיאטריה ניתוחית. כעת מושלם המהלך בהסדרת העיסוק בטיפול באמנויות.
בשנת 2004, בטרם הפסקת הנפקת התעודות, פעלו בארץ 1,992 מטפלים באמנויות השונות. על פי תיקון לחוק, הנידון באחרונה בוועדת הבריאות של הכנסת, כל המציג עצמו כמטפל באמנויות ללא הרקע הנדרש, אף יסתכן בהעמדה לדין.
להמלצות קדמו ויכוחים באשר לאופי הטיפול באמנות בארץ, כששניים מחברי הוועדה ביקשו לפתוח את המקצוע רק לבוגרי תואר ראשון מתחומי הטיפול, האמנות או החינוך לאמנויות, אולם לבסוף התקבלה עמדת תשעה החברים האחרים לאפשר לימודים במקצוע לבוגרי תואר ראשון מכל תחום. בדומה לישראל, גם בארה"ב מוכרים לימודי טיפול באמנויות כתואר שני בלבד. באירופה ישנן מדינות שבהן ניתנת הכרה במקצוע לתואר שני, ובאחרות - כמו בהולנד - אלו לימודים לתואר ראשון.
מטפלים באמנויות מאגדים מקצועות אמנות טיפוליים שונים, לרבות טיפול באמנות חזותית, תנועה, דרמה (פסיכודרמה), הבעה חזותית וספרות (ביבליותרפיה). מטפלים באמנויות משולבים כיום במערכת הציבורית במסגרות טיפול אישיות וקבוצתיות בעיקר בבתי חולים פסיכיאטריים ותחנות לבריאות הנפש; בבתי חולים כלליים, בעיקר במחלקות ילדים ומחלקות אונקולוגיות (לחולי סרטן); במערכת החינוך במסגרת החינוך המיוחד לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בבתי הספר; וכן במוסדות הרווחה, בעיקר בפנימיות טיפוליות, במעונות למפגרים ובארגונים לנפגעי תקיפה מינית. בנוסף קיימים מטפלים באמנות המחזיקים קליניקה פרטית, כשתעריף הטיפול דומה לזה של פסיכולוג, בין 600-300 שקלים לשעה