טופס יצירת קשר

שם

אימייל *

הודעה *

יום חמישי, 13 ביוני 2013

תנאי המעבר לקבלת התואר 'מדריך' עפ"י אתר י.ה.ת. 13.6.2013

תנאי המעבר לקבלת התואר 'מדריך' 
תנאי המעבר לקבלת התואר  'מדריך'  מטעם י.ה.ת מחולקים לשני שלבים.
שלב I – הדרישות עד לקבלת האישור להתחיל בתהליך של 'הדרכה על הדרכה'.
שלב II – דרישות ה'הדרכה על הדרכה'.
הדרישות לקבלה התואר 'מדריך' – שלב I
×         על מנת לקבל אישור להתחיל בתהליך של 'הדרכה על הדרכה', על החבר להיות בעל ותק
ב-י.ה.ת של לפחות חמש שנים ולצבור 3,000 שעות עבודה טיפולית (ללא גילום שעות הדרכה).
×         על החבר לצבור 300 שעות הדרכה קלינית של לפחות שעה שבועית אחת. מתוך מכסת שעות ההדרכה הנדרשות, לפחות 150 מהן תינתנה על ידי מדריך בחטיבת המועמד. יתר השעות
(150 במספר) יכולות להינתן על ידי מדריך בחטיבה אחרת ב-י.ה.ת, או על ידי פסיכותרפיסט המורשה להדריך מטעם ארגונו המקצוע (פסיכיאטר, פסיכולוג, עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק וכד').
×         מתוך כל 150 שעות ההדרכה הקלינית, לפחות 75 מהן תינתנה במסגרת פרטנית. יתר השעות (75 במספר) יכולות להינתן במסגרת קבוצתית. סה"כ 150 שעות הדרכה קלינית תינתנה במסגרת פרטנית ו- 150 שעות רשאיות להינתן במסגרת קבוצתית.
×         לאחר הוכחת השעות יקבל המועמד אישור מוועדת הרישום ומעבר להתחיל בתהליך של 'הדרכה על הדרכה'.
הדרישות לקבלה התואר 'מדריך' – שלב II
×          תהליך 'ההדרכה על הדרכה' יתבצע במהלך שנתיים לפחות. כל שנה ידריך המועמד שני מודרכים, עליהם יקבל לפחות 25 שעות 'הדרכה על הדרכה'. דהיינו, סה"כ ידריך המועמד ארבעה מודרכים, עליהם יקבל 50 שעות 'הדרכה על הדרכה' מידי 2 מדריכים בחטיבה אליה הוא שייך.
×         מתוך 50 שעות 'ההדרכה על הדרכה', לפחות 30 מהן תינתנה במסגרת פרטנית. יתר השעות
(20 במספר) יכולות להינתן במסגרת קבוצה המונה עד 5 משתתפים.
×         כלומר – על מנת לזכות בתואר 'מדריך', על החבר להיות בעל ותק באיגוד של לפחות שבע שנים (חמש שנים צבירת שעות עבודה טיפולית + שנתיים הדרכה על הדרכה).
×          בשל האופי הקבוצתי הייחודי של הפסיכודרמה, מועמד לתואר 'מדריך' בחטיבת הפסיכודרמה ייתן הדרכה לקבוצות במקום למודרכים פרטניים. 
הקריטריונים למתן 'הדרכה על הדרכה'
×          לזכאות בתואר 'מדריך', רשאי לתת 'הדרכה על הדרכה' חבר י.ה.ת בעל ותק של לפחות חמש שנים בתואר הנ"ל.
הוראת מעבר
×         עד לסוף שנת 2007על מנת לקבל אישור להתחיל בתהליך של 'הדרכה על הדרכה' (מדריך – שלב I), על החבר להיות בעל ותק של לפחות חמש שנים מקבלת התואר/התעודה באחד מתחומי הטיפול ביציאה והבעה ולצבור 3,000 שעות עבודה טיפולית (ללא גילום שעות הדרכה). שאר הדרישות בשלב I הינן כפי שצוינו לעיל.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה